Gebruik

Uw persoonlijke gegevens die u dient in te vullen op onze website hebben wij nodig voor het reageren op uw vraag of opmerking. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres zijn daar voorbeelden van. Uw ingegeven informaties worden uitsluitend gebruikt als communicatie gegevens. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor elektronische communicatie tussen TwinWebs | Bart Robert en u. Antwoorden op uw vragen en/of opmerkingen zullen ook hoofdzakelijk per e-mail of telefonisch gebeuren.

Opslag van de informatie

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde database. Periodiek zullen deze gegevens ge-updated worden en oude gegevens worden verwijderd. Bij vragen over de gegevens die wij van u hebben opgeslagen kunt u contact met ons opnemen via het contact menu op onze website. U zult dan zo spoedig mogelijk de door ons geregistreerde informatie ontvangen. Voor zover uw klantinformatie nog aanwezig is en u deze wilt laten verwijderen, kunt u door middel van hetzelfde communicatiekanaal hiertoe aan ons een opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen, zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Informatieverstrekking aan derden

Uw persoonlijke gegevens wordt niet verkocht, verhandeld noch verhuurd aan derde personen, instantie of organisaties. Daarmee worden gegevens over uw bestellingen niet verstrekt aan derde, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bij een voorkomen zal u hiervan op de hoogte gesteld worden.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het door ons verzamelen van gegevens en gebruik hiervan op de hierboven beschreven manier.

Wijzigingen

Wijzigingen van dit Privacy beleid wordt duidelijk kenbaar gemaakt op onze website.

Overige

Bij vragen over dit Privacy Beleid kan u contact met ons opnemen via het contact menu op onze website.